Kas ir holēriskais temperaments?

Diskusija par dažādiem temperamenta veidiem, īpašu uzmanību pievēršot holēriskajam temperamentam. Vai esat līderis, dominants vai kauslis?