Vai jums ir ļaunprātīgas attiecības?

Ļaunprātīgas attiecības nav tikai fiziskas. Cita veida var būt arī emocionāla un verbāla vardarbība. Iepazīstiet vairāk un to, kā saņemt palīdzību un atbalstu.Laulāto vardarbības pazīmju identificēšana

Laulāto ļaunprātīga izmantošana notiek biežāk, nekā jūs domājat. Ja jums ir aizdomas, ka jūsu partneris ir ļaunprātīgs, varat saņemt palīdzību. Uzziniet, kā ne katra laulība šķiet tāda, kāda tā šķiet.Kas ir psihiska vardarbība un kā jūs varat sevi pasargāt?

Garīgā un emocionālā vardarbība ir tik milzīga problēma, jo atšķirībā no redzamās fiziskās vardarbības bieži ir vieglāk iekrist tās slazdā, nemaz neapzinoties, ka esi tajā. Diemžēl garīgo un emocionālo vardarbību ir vieglāk ignorēt, paraustīt plecus vai